Spolupráce & YT

🎬 Youtubeři 🎬

• Registrace youtubera
Herní portál LuskCraft.eu uděluje hodnost youtubera ověřeným youtuberům od herního portálu LuskCraft.eu. Je zapotřebí, aby kanál, který registrujete, měl více jak 500 odběratelů. Kanál musí obsahovat minimálně jedno nebo dvě videa z herního portálu LuskCraft.eu, nepočítáme stream (Stream je povolen pouze tehdy, pokud je povolen i záznam z daného streamu). Pro registraci youtubera je zapotřebí napsat email na emailovou adresu business@luskcraft.eu, zpráva kterou budete odesílat musí obsahovat přezdívku registrovaného účtu na herním portále LuskCraft.eu, název a odkaz na YouTube kanál, který budete registrovat a odkazy na videa, se kterými propagujete herní portál LuskCraft.eu.

• Podmínky pro youtubera
Registrací youtubera se zavazujete k plnění následujících podmínek, dále jste si vědomni toho, že za porušení podmínek hrozí odebrání role youtubera buď dočasně, nebo navždy. Je přísně zakázáno mazání registrovaných videí (Odkazy, které jste poslali při registraci, jsou pravidelně kontrolovány marketingovým týmem herího portálu LuskCraft.eu). Je přísně zakázáno jakkoliv propagovat jinou značku či projekt ve videu s propagací herního portálu LuskCraft.eu. Je zakázáno, zveřejňovat ve videu hlas hráčů, pokud si to výslovně nepřejí. Je vaší povinností informovat herní portál při ukončení vašeho YouTube kanálu či nějaké jiné změně, která by mohla poškodit přiložená videa při registraci youtubera. Je zakázáno uvádět jiné zdroje informací mimo hlavní web herního portálu LuskCraft.eu (www.luskcraft.eu).

• Výhody
Oprávnění Youtuber (VIP výhody)
Reklama na registrovaný YouTube kanál na našem webu
Možná finanční odměna (Pouze pro youtubery s 10.000 odběratelů+)

Seznam aktuálních registrovaných youtuberů

Youtuber YouTube Kanál
LuskCraft.eu Official Youtube Přejít na youtube kanál


👬 Spolupráce 👬

• Registrace spolupráce
Herní portál LuskCraft.eu vytváří rozsáhlou síť i mimo své hranice. Rádi navážeme spolupráci s menším projektem, abychom ho podpořili, či větším projektem, abychom mu pomohli ještě k lepšímu výsledku. Je zapotřebí napsat email na emailovou adresu business@luskcraft.eu, zpráva kterou budete odesílat musí obsahovat přezdívku jednatele, který musí být zaregistrovaný na herním portále LuskCraft.eu, název projektu, který chcete registrovat, webové stránky, které využijete ke vzájemné propagaci a ostatní materiály a podklady k vašim produktům, např. herní IP adresy, další weby atd...

• Podmínky pro spolupráci
Registrací spolupráce se zavazujete k plnění následujících podmínek, dále jste si vědomni toho, že za porušení podmínek hrozí zrušení spolupráce buď dočasně, nebo navždy. Je přísně zakázáno mazání reklamy / propagaci, která byla schválena marketingovým týmem herního portálu LuskCraft.eu. Je přísně zakázáno kombinovat reklamní pole vyhrazené pro herní portál LuskCraft.eu s jinou společností / projektem. Je vaší povinností uvědomit herní portál LuskCraft.eu o výpadku vašch stránek s propagací herního portálu LuskCraft.eu. Je vaší povinností zpřístupnit stránky s reklamou pro všechny návštěvníky webových stránek (Zakázáno v sekci po příhlášení či v sekci pro nutnost jakéhokoliv oprávnění).

• Výhody
Možná technická výpomoc po domluvě (PHP, SQL, JavaScript, CSS, HTML, Java, Pawno, LUA).
Společné eventy / akce či případná propagace eventu / akce partnera.
Reklama na registrované webové stránky na našich webových stránkách.
Možná finanční odměna (Pouze pro projekty s denní aktivitou 500 hráčů+)

Seznam spolupracujících projektů

Název Projektu Web Projektu
[PČR] Policie České republiky - Roblox Group Přejít na web serveru