Podmínky užívání

📚 Smlouva s uživatelem 📚

• Obecné podmínky
Služby LuskCraft.eu jsou poskytovány tak “jak jsou”. I přestože se jakýmkoliv možným způsobem snažíme zajistit, aby vše fungovalo tak, jak je uvedeno, negarantujeme, že služby budou bez nejrůznějších chyb, nedostatků v zabezpečení, útoky virů atp. Služby mohou být příležitostně nedostupné z důvodu běžné údržby, zlepšování funkčnosti systému, nebo z jiných důvodů. Vzhledem k tomu berete na vědomí, že LuskCraft.eu neponese žádnou zodpovědnost za následky vzniklé uživatelům, které mohou vyústit z technických problémů internetu, pomalého připojení, přetížení přenosu dat, nebo přeplnění serverů, atd.

• Obsah
LuskCraft.eu nezaručuje přesnost uvedených informací a nenese zodpovědnost za jakékoliv škody, které by jejich případným použitím mohly vzniknout. Zároveň souhlasíte s tím, že LuskCraft.eu nemůže být zodpovědný za jakýkoliv obsah vkládaný uživateli, a to i přesto, že tyto podmínky zakazují jisté chování ostatních uživatelů a obsah na stránkách LuskCraft.eu, nicméně i tak můžete být vystaveni nechtěným a zakázaným materiálům či nepřípustnému chování ostatních uživatelů, a proto využíváte služby LuskCraft.eu jen na vlastní riziko.

• Registrace uživatelů + Zákazy
Jako člen se můžete zaregistrovat bezplatně. Zapsáním se k využívání služeb pro registrované uživatele berete na vědomí, že tyto služby jsou navrženy pro osobní použití, není dovoleno používat jakékoliv automatické systémy pro výběr nebo stahování souborů. Není dovoleno používat programy nebo služby na změnu IP adres. Není dovoleno používat programy, které přispivájí k uživatelskému prospěchu všech či pouze Vás, uživatelksý prospěch se bere jakákoliv akce, která je způsobena vniknutím do systému a pozměnění hodnot v uživatelský prospěch, který není součástí základní naprogramované hry od LuskCraft.eu, nebo jiného vydavatele her. Podvodné programy jsou X-Ray, Synpase, JigSaw, Huzuni, Wurst atp.. Každý uživatel může mít zaregistrované nejvýše dva uživatelské účty. Je zakázáno nabízet účty k prodeji, rozprodávát nebo přenechávat účty. LuskCraft.eu si vyhrazuje právo Vám okamžitě a permanentně zablokovat přístup ke službám, pokud věříme, že porušujete tyto omezení. Při přihlašování budete vždy požádáni o uvedení Vašeho unikátního uživatelského jména a hesla. Jste výhradně a plně zodpovědní za udržování a uchovávání Vašeho hesla v bezpečí. Mimoto nesete výhradní a plnou zodpovědnost za jakoukoliv aktivitu, která nastane pod Vaším uživatelským účtem. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoliv neautorizované použití Vašeho účtu nebo jakékoliv jiné nedostatky v zabezpečení, které Vám jsou známy. Berete na vědomí, že důvěrnost Vašich dat a zpráv přenášených během užívání služeb nemůže být zaručena. Registrací se zavazujete k právnímu plnění této smlouvy.

• Zásady chování
Jen Vy sám jste zodpovědný za Vaše chování během využívání služeb LuskCraft.eu, a to za každý text, informaci, soubory (“obsah”), který odešlete, vložíte, nebo zobrazíte na LuskCraft.eu. Je zakázáno pomlouvání, urážení, hrubé chování, obtěžování, vyhrožování, provokace administrátorů, hanobení, vydávání se za někoho jiného nebo zastrašování ostatních uživatelů LuskCraft.eu a poškozování LuskCraft.eu. Nesmíte vkládat pornografický, násilný nebo jakýkoliv jiný závadný obsah nebo materiál podněcující k nesnášenlivosti na LuskCraft.eu. Materiál, který vkládáte, nebo s ním nakládáte v síti herního portálu LuskCraft.eu nesmí vykazovat známky rasismu, nacismu, komunismu atp... Nesmíte zasílat nevyžádané zprávy, upozornění, nebo reklamní materiály (“spam”) žádnému z ostatních uživatelů. Při porušování podmínek u jiného uživatele či administrátora okamžitě toto jednání nahlašte na email či jinou kontaktní cestou. Nesmíte vkládat na LuskCraft.eu soubory, které obsahují jakýkoliv škodlivý kód, jako jsou viry, wormy nebo bugy, nebo jakýkoliv soubor, který je určen k provedení jakékoliv funkce na jakémkoliv zařízení, která nastane po jeho stažení i bez výslovného souhlasu uživatele. Služby LuskCraft.eu mohou obsahovat chyby, které mohou dopustit váš prospěch např. přičtení kreditů na váš herní účet, pokud se toto stane jste povinni tento skutek nahlásit administrátorům, pokud se tak nestane a budete zneužívat chyby ve váš prospěch, tak vám bude okamžitě zablokován účet.

• Obchodní podmínky
Produkty zakoupené na store.luskcraft.eu, nebo shop.luskcraft.eu budou doručeny v digitální podobě. Uživatel dává výslovný souhlas s plněním zakoupených služeb v okamžiku zaplacení těchto služeb objednaných v herním obchodě LuskCraft.eu a v takovém případě zaniká právo odstoupit od kupní smlouvy. V určitých případech může LuskCraft.eu přistoupit k ověření identity uživatele, který provedl platbu, pokud je toto opatření nutné pro autorizaci platby. Souhlasíte, že LuskCraft.eu, podle svého výhradního uvážení, může zrušit jakýkoliv nákup nebo zakoupenou položku, pokud LuskCraft.eu věří, že jste porušili nebo jste se chovali v rozporu se zněním této smlouvy. LuskCraft.eu nevrací žádné peníze. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na vrácení peněz pokud Vám bude ukončen přístup ke službám LuskCraft.eu, nebo pokud se sami rozhodnete ukončit používání služeb LuskCraft.eu.

• Právo na změnu smlouvy
LuskCraft.eu může kdykoliv upravit znění podmínek této smlouvy podle svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění. Pokud je jakákoliv změna pro Vás nepřijatelná, souhlasíte, že Vaše jediné východisko je zrušit tuto smlouvu mezi Vámi a LuskCraft.eu. Pokračování v užívání stránek LuskCraft.eu značí Váš závazný souhlas s provedenými změnami v této smlouvě.

• Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky používání představují smlouvu mezi Vámi a LuskCraft.eu s ohledem na poskytované služby a nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy, ať už v elektronické podobě, ústní nebo psané, mezi Vámi a LuskCraft.eu, které jsou výslovně zrušeny. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoliv upozornění v elektronické formě jsou přijatelné ve věcech právních i administrativních založených na nebo souvisejících s touto smlouvou v tom samém rozsahu a za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný dokument nebo záznam v původně tištěné formě.


Ustanoveno dne 15.6.2020 Vedením herního portálu LuskCraft.eu